Zúčasnil som sa Slugfest Management Campu 7 v Poľskom Witkowe, ktorý organizoval Lukas Bosacki.

Camp bol zameraný hlavne na spáringy. Campu sa zúčastnilo 20 zápasníkov z Poľska, Čiech a Slovenska.