Tento šport je finančne veľmi náročný na prípravu, cestovanie a všetko s tým spojené.

Týmto vás prosím o poukázanie 2% dani z vášho príjmu, ktoré mi pomôžu sa kvalitnejšie

pripravovať na medzinárodné podujatia a tak reprezentovať krajinu,mesto a domovský klub.

Každá pomoc je veľmi vítana.

Ďakujem za vašu podporu

Dávid "BabyFace" Kedžuch

naga 3

Údaje k poukázaniu 2% dani:
Názov: Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA
Právna forma: Občianske združenie
IČO:42080410
Sídlo: Predmestie 12, 05401 Levoča
Evidenčné číslo
poberateľa v notárskom registri: 7463

Pre ostatné informácie píšte na info@pcf.sk

ako poukázať 2% z dani? http://rozhodni.sk/…/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zam…/